Milloin on kyseessä harvaan asuttu alue ja milloin tiheään asuttu alue?

Harvaan asuttu alue on alue, jossa rakennukset (talot ja rakennelmat) sijaitsevat kaukana toisistaan. Harvaan asutun alueen vastakohtana on tiheään asuttu alue, jossa rakennukset (talot ja rakennelmat) sijaitsevat lähellä toisiaan. Tiheään asuttuja alueita ovat lähinnä kaupungit, taajamat ja paikkakuntien keskukset, harvemmin myös kyläkeskukset, jossa rakennukset ovat lähellä toisiaan. Harvaan ja tiheään asutun alueen välisen rajat ja kriteerit määritellään yleensä kunnan yleiskaavassa.

Jäteveden puhdistamiseen on harvaan asutulla alueella monenlaisia vaihtoehtoja. Jos mahdollista, on jätevesi ohjattava yhteiseen viemärijärjestelmään, jonka yleensä omistaa kunta. Kun kiinteistö liittyy yhteiseen viemärijärjestelmään, sen käytöstä säädetään kunnan viemärijärjestelmän käyttösäännöissä. Jos kiinteistöä ei voida liittää yhteiseen viemärijärjestelmään, jätevettä on käsiteltävä omalla kiinteistöllä eli rakennettava oma viemärijärjestelmä.