IMEYTYSKENTÄN PERUSTAMINEN

Missä tapauksessa kannattaa valita imeytystunnelit ja missä tapauksessa imeytysputket?

Meillä on pitkäaikaisia kokemuksia imeytyskenttien perustamisessa ja olemme huomanneet imeytystunneleiden käytössä monenlaisia etuja imeytysputkiin verrattuna. Imeytystunneleita voidaan käyttää niin sadeveden, biopuhdistamoista ja sakokaivoista poistuvan veden kuin myös harmaaveden maaperään imeyttämiseen. Tässä muutama merkittävä imeytystunneleiden käyttöön liittyvä etu:

  • Yksi imeytystunnelin moduuli (300l) vastaa tilavuudeltaan 36 m imeytysputkea, joten rakenne on huomattavasti kompaktimpi ja auttaa säästämään kaivuutöiden ja suodatusmateriaalin aiheuttamia kustannuksia.
  • Täydellinen ratkaisu ahtaisiin asennusolosuhteisiin. Keskikokoisen kotitalouden imeytystunnelit voidaan sijoittaa 12m2 kokoiselle alueelle, mutta imeytysputket vaativat vähintään 24m2 kokoisen alueen.
  • Imeytystunneleiden käyttöikä on pitempi kuin imeytysputkilla. Imeytysputkien ongelmaton käyttöikä on keskimäärin 10-15 vuotta. Sen ajan sisällä syntyy imeytysputkiin usein tukoksia eivätkä ne päästä riittävässä määrin nestettä imeytymään maahan. Ratkaisuna on putkiston huuhtominen, jonka avulla voidaan lisätä käyttöikää muutaman vuoden verran tai putkiston vaihtaminen uuteen. Imeytystunneli on rakenteeltaan taas tilavampi ja avoin pohja mahdollistaa ongelmattoman imeytyksen vuosikymmeniksi eteenpäin.

Milloin kannattaisi valita imeytystarkoituksiin kuitenkin imeytysputket?

  • Kun pohjaveden taso on korkealla. Koska imeytystunneli on sijoitettava jonkin verran syvemmäs maaperään kuin imeytysputket, niin imeytystunnelin upottaminen maaperään siten, että 1,2 m kuivan maaperän vaatimus olisi vuoden ympäri täyttynyt, ei ole aina mahdollista, imeytysputkien avulla voidaan nesteet imeyttää maaperään korkeammalla olevassa maakerroksessa.
  • Kun maaperä sisältää runsaasti savea, imeytysputkilla voidaan nesteitä imeyttää savikerrosta korkeammalla olevassa maaperäkerroksessa ja imeyttämiseen tarvitaan silloin isompaa kenttää. Savikerros ei ime vettä.