STRONG saostussäiliöjärjestelmä

STRONG-pumppaamo on tarkoitettu jäte-, sade- ja pohjavesien pumppaamiseen paikoissa, joissa painovoimaisesti

virtaavan putkiston rakentaminen ei ole mahdollista tai

tarkoituksenmukaista. Tarjoamme sopivan pumppaamon,

pumput ja ohjausautomatiikan, myös erittäin tiukat

vaatimukset asettaville teollisuuslaitoksille ja jäteyhtiölle.

STRONG-tuotevalikoimaan kuuluvat STRONG-pumppaamoiden lisäsi myös saman tavaramerkin umpisäiliöt, sakokaivot,

alavesisäiliöt, kemikaalisäiliöt, mittarikaivot, öljyn- ja

hiekanerottimet, spiraaliputket 400–2400 millimetriin.