Fin
Lähetä pyyntö

Mikä on biopuhdistamo?

Biopuhdistamoa pidetään nykyisin nykyaikaisimpana ja ympäristöystävällisimpänä ratkaisuna jäteveden käsittelyyn.

Biopuhdistamoja voidaan käyttää myös alueilla, joilla on heikosti suojattu tai suojaamaton pohjavesi. Biopuhdistamossa jätevesi puhdistetaan bakteerien ja mikro-organismien avulla, jotka hajottavat jätevedessä olevia orgaanisia aineita ja käyttävät niitä ravinnoksi. Hyvien puhdistustulostensa (voivat vähentää jäteveden BHT:tä 95 % ja kiintoainesta jopa 97 %) ansiosta biopuhdistamot ovat löytäneet laajan käyttöalueen.

Biopuhdistamojen laaja käyttöalue johtuu varmasti myös kuluttajien kasvavasta tietoisuudesta suojella elinympäristöään ja ympäristövaatimusten voimakkaammasta lainsäädännöstä.

Biopuhdistamon rakentamisesta on ehdottomasti sovittava paikallishallinnon kanssa. Paikallishallinnolla on oikeus vaatia kiinteistön suunnitelma, johon on merkitty sekä juomaveden oton (porausreikä tai kaivo) että jätevedenpuhdistamon suunniteltu sijainti ja tekninen ratkaisu (projekti tai piirustus).

Oikea tekninen ratkaisu on erityisen tärkeä siellä, missä pohjavesi on heikosti suojattua tai suojaamatonta sekä karstialueella. Biopuhdistamon koon määrittää suunnittelija virtaamalaskelmien ja vakituisten asukkaiden lukumäärän perusteella.

Biopuhdistamo on tärkeää tilata yrityksestä, joka tarjoaa myös jälkihuoltoa. Asennus kannattaa tilata valmistajan tai maahantuojan kouluttamasta asennusyrityksestä.

Biopuhdistamoilta vaaditaan sertifikaattia, ja asennusta varten on oltava projekti.