Fin
Lähetä pyyntö

Sakokaivot, mihin sakokaivo voidaan asentaa?

Erilaisilla imeytys- ja suodatusjärjestelmillä varustettuja sakokaivoja on hyvä käyttää alueilla, joissa pohjavesi on suojattu ja pohjaveden taso ei nouse kriittisen lähelle imeytys- tai suodatusjärjestelmää.

Mihin sakokaivoa ei saa asentaa?

Sakokaivoa ei saa käyttää alueilla, joilla on huonosti suojattu pohjavesi eikä tiheästi asutuilla alueilla.

Mitä tulee ottaa huomioon sakokaivon asennuksessa?

Sakokaivon imeytyskenttää rakennettaessa on otettava huomioon etäisyydet kaivoihin sekä omalla kiinteistöllä että naapurikiinteistöillä.

Sakokaivon kustannukset ja huolto

Sakokaivo on edullinen ratkaisu hankinta- sekä huoltokustannusten kannalta. Sakokaivo ei tarvitse sähköä toimiakseen.

Sakokaivo on tyhjennettävä noin kerran vuodessa säiliöautolla mieluiten kesällä, kun maaperä ei ole niin raskasta liiallisen kosteuden vuoksi.

Miten sakokaivot toimivat?

Sakokaivon toimintaperiaate on yksinkertainen: pohjaan kerrostuu jäteveden sisältämä kiinteä aines ja johon kerääntyvän lietteen sisältämä orgaaninen aine hajoaa anaerobisten bakteerien vaikutuksesta.

Sakokaivon on oltava vesitiivis ja tuuletettava. Nämä vaatimukset täyttävät muovista tai lasikuidusta valmistetut sakokaivot, jotka on kevyt kuljettaa ja helppo asentaa ja joiden tuuletusputki ulottuu maanpintaan tai on liitetty rakennuksen viemärin ilmanvaihtoputkeen.

Mistä sakokaivon tilavuus riippuu?

Sakokaivon tilavuus riippuu jäteveden määrästä ja siitä, onko rakennuksessa WC.

Sakokaivo jakautuu kahteen tai kolmeen kammioon. Kesämökillä voi olla myös yksikammioinen sakokaivo. Yleensä 1–3 vakituiselle asukkaalle sopii 2 m³ sakokaivo, ja jos asukkaita on 3–5, 3 m³ sakokaivo. Jäteveden suositeltu viipymäaika sakokaivossa on 2–3 päivää, mutta vähintään yksi vuorokausi. Mitä enemmän lietettä sakokaivoon kertyy, sitä lyhyempi on viipymäaika.

Sakokaivon ja imeytyskentän asentamiseen tarvitaan paikallishallinnon lupa.

Sakokaivolla on oltava CE-sertifikaatti.

Millaisia sakokaivoja tarjoamme?

Sakokaivo GRAF biosuodattimella

Biosakokaivo Saphir

Lasikuitusakokaivo PLASTEKOR

Strong-sakokaivo PE